28.9.14

Na začiatku. // In the Beginning.

Je koniec septembra. Začiatok jesene po konci prázdnin, ktoré sa ma zas tak netýkajú, ale ešte stále sa často pristihnem, že odpočítavam čas podľa prázdnin. Možno preto, že minulý rok na konci prázdnin som sa (ako sa hovorí v trans* kruhoch) znovunarodil. Prijal som nové meno a začal žiť život, na ktorý som sa dlho pripravoval. Znie to takto dosť ezo alebo starwars jedijovsky.) Ale vlastne to nie také scifi.
Začal som s tranzíciou - premenou (fyzickou, psychickou, sociálnou...) ktorá smeruje k naplňeniu toho, ako ja vnímam svoju rodovú identitu. Častejšie sa pre tento proces používa zastaralý pojem zmena pohlavia, ktorý je podla mňa zavádzajúci, pretože tranzícia nie je o prerobení niekoho na niečo iné a operatívnych zákrokoch.
Na tomto blogu budem hovoriť o tom, čo v tomto procese zažívam. Budem si často k debatám nad otázkami súvisiacimi s trans* životom pozývať mojich priateľov a známych, s ktorými budem točiť krátke video rozhovory. Budem osvetlovať pojmy (viac prakticky ako teoreticky.) a základy trans* etiky.
Ešte k tým prázdninám. Včera sme sa symbolicky rozlúčili s letom oslavou Paulininých narodenín a spomínaním na našu letnú dovolenku. Ja som z najletaever bol len na roadtripe. Takže na začiatok, goodbye leto a welcome pandamian the neologist & trans* advocate. 


It is the end of September, the beginning of autumn, and the school holidays are over. Not that I go to school, but I still often surprise myself by organizing my days according to the academic calendar. This is maybe because it was just at the end of the summer holiday last year that I underwent my rebirth (as people in trans* circles call it). I assumed a new name and started living the life I had long been getting ready for. That does sound quite esoteric or Jedi. But in fact it is not such a hallucination.
I started my transition (physical, mental, social etc. change) in order to fulfil what I perceive to be my gender identity. This process is frequently referred to as “sex change”, a term I find outdated and misleading. Transitioning is not about making somebody over into something else; it is not centred on surgical procedures.
In this blog, I am going to talk about what I’ve been through in this process. I am going to invite my friends and acquaintances to short video interviews on various trans* issues. I am going to explain the concepts (more practically than theoretically) and basics of trans* ethics.
One more thing about school holidays: tomorrow we waved a symbolic farewell to summer by celebrating Paula’s birthday and remembering the moments of our vacation together. Of the whole #bestsummerever, I only went to the road trip. So let me begin by saying goodbye to summer—and welcome to pandamian the neologist & trans* advocate.

+ moje video z roadtripu tu:

+ my road trip video here: